03154822606
افراد موفق خواهان موفقیت دیگران نیز هستند

 

موفق ها دوست دارند دیگران نیز به موفقیت برسند، اما ناموفق ها چشم دیدن موفقیت دیگران را ندارند و ترجیح می دهند خودشان سالم، موفق ، شاد و ثروتمند باشند اما بقیه شکست بخورند.

 افراد موفق دوست دارند

ناموفق ها ، در مقایسه خود با دیگران گم می شوند. در نتیجه عزت نفس و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و آرزوهای خود را در دستاوردهای دیگران قرار می دهند.

برخلاف این رویکرد، افراد موفق می خواهند از آنچه دیروز بودند، بهتر شوند و مهم تر اینکه، آن ها می خواهند دیگران هم پیشرفت داشته باشند.