03154822606
یادگیری

یادگیری  در روانشناسی امروز یکی از مهمترین زمینه ها است ، که تا کنون مفاهیم گوناگونی برای آن تعریف شده است.

در گذشته معنی یادگیری را اینگونه تعریف کرده اند:یادگیری عبارتست از تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری ( رفتار بالقوه ) که با تمرین تقویت می شود.  یعنی در قدیم فکر می کردند، وقتی یادگیری شکل می گیرد که در ظاهر بیرونی شخص یادگیرنده نمایان شده باشد . منظور منجر به انجام رفتار یا کاری شود.

و اما امروزه جمعی از روان شناسان، معنی یادگیری را اینگونه تعریف کرده اند: یادگیری عبارتست از تغییر نسبتاً پایدار در احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد. یعنی در امروزه تغییر رفتار بخشی از معنی یادگیری به حساب آورده می شود . و  تغییر احساسات و تفکر یادگیرنده که حاصل اطلاعات داده شده از یاد دهنده است نیز به آن اضافه شده است. این تغییر احساس، تفکر و رفتار است که در افراد موجب خلاقیت یادگیرندگان می شود.

یادگیری موثر زمانی رخ می دهد که یادگیرنده بداند آنچه که در حال یادگیری است در زمان اشتغال خود به آن نیاز خواهد داشت و یا یادگیرنده درک کند مطالب و یا تجربه های که در حال یادگیری است ، راهنمای خوبی برای احساس و تفکر و رفتار او برای زندگی آینده او است . برای همه ما مشخص است که یادگیری برای گرفتن نمره  خیلی زود فراموش می شود.

 یادگیری

 

یاد گیری مشارکتی

 

 یادگیری مشارکتی یکی از بهترین و جذاب ترین روشهای یادگیری است . یادگیری مشارکتی به وابستگی متقابل تاکید می کند و یک سری از ساختارهای اساسی را برای اطمینان حاصل کردن از موفقیت یادگیرندگان دنبال می کند. در یادگیری مشارکتی یک باور وجود دارد مبنی بر آنکه : "ما در این کار با یکدیگر هستیم " که معمولاً در کار گروهی ساده وجود ندارد.

 

 زودیاد در طرح افزایش دایره لغات، که توضیحات کامل آن در سایت زودیاد قابل مشاهد است  از یادگیری مشارکتی به طور هدفمند استفاده می کند ، زودیاد ساختارهایی را ایجاد کرده که تمام کاربران با یکدگیر بتوانند رشد کنند.

در یادگیری مشارکتی ، اصل اساسی و زیر بنایی ، این است که ما در این کار با یکدیگر هستیم، ما به یکدیگر کمک می کنیم تا به موفقیت دست یابیم .

 

 در دروسی که یادگیرندگان با یکدیگر کار می کنند و به یکدیگر کمک می رسانند تا به اهداف مشارکتی نایل شوند در میان یادگیرندگان وابستگی متقابل مثبت به وجود می آید . آنها در می یابند که اگر هر شخصی در گروه در جهت اهداف یکسانی به فعالیت بپردازد می توانند به نحوی موثرتر و مفیدتر به آن اهداف دست یابند.