03154822606
دور اندیشی

امام علی(ع) فرموده اند : پيروزي، به دور انديشي و محكم كاري است.

مشخص است دوراندیشی یکی از ویژگی های انسان های موفق است. این ویژگی، باعث شفاف شدن ابهام ها و واکنش هایی که آینده از طرف تصمیمات آتی رقم می خورد است.

افراد دوراندیش قبل از انجام هر کاری تلاش می کنند تصویری شفاف تر از مسائل، رفتارها، واکنش ها و رویدادهایی که بعد از انجام آن کار صورت خواهد گرفت را مشاهده و بررسی کنند. و طبق نتیجه گیری بررسی خود تدبیر کنند.

 دور اندیشی هر کس

اندازه ی دوراندیشی هرکس به مقدار مطالعه و تجربیاتی است که ،به کار می گیرد.

منظور هر چه میزان علم و تجربه هر شخص بیشتر باشد، توانایی او برای دور اندیشی و یا پیش بینی رودیدادها، پس از یک کنش یا کار نیز بیشتر خواهد بود.

از آنجا که هر شخص در مسیر حرکت زندگی خود به سوی اهدافش دائم به دو راهی ها و یا چند راهی های برخورد می کند . انتخابهای او زمینه ی شکست و یا پیروزی او را فراهم می کند . علم به آینده ی عواقب هر کار که ما به دور اندیشی از آن یاد می کنیم باعث انتخاب بهترین مسیر برای موفقیت خواهد شد. انسان با استفاده از دوراندیشی از کارهایی پرهیز و کارهایی را انجام می دهد تا آینده بهتری برای خود فراهم سازد.

مسیر ماز ماننده زندگی

هر شخص نسبت به اندازه دور اندیشی خود قادر هست که مشکلات و یا تهدیدهایی را که در آینده با آنها مواجه می شود، را پیش بینى کند و بدین ترتیب زمان لازم براى تفکر و تصمیم‏ گیرى پیش از برخورد با آنها را برای خود فراهم نماید.و آن مشکل را تبدیل به فرصت کند.

 

آینده نگری

مهم ترین ملاک در آینده نگری، اعتدال است. گاهی تأمل و یا تفکر زیادی و به قول معروف این پا و آن پا کردن، که ناشی از ترس شخص از آینده می باشد. پیامدهای خیلی بدی دارد.

 خارج شدن از حد اعتدال، در آینده نگری آفاتی را برای خود به دنبال خواهد داشت. گاهی انسان به جای ترسیم آینده خویش، اسب خیال را زین کرده و به ناکجاآباد می رود. به یقین آینده نگری با خیال بافی دو چیز متفاوت است.

 

به اهداف توجه کنید

توجه به این نکته الزامی است که آینده نگری و یا دور اندیشی به تنهایی ارزشی ندارد، بلکه عمل به آن و یافتن راه حل های مناسب و رفع موانع و مشکلات است که آینده نگری را عینیت می بخشد و نتیجه آن را تضمین می کند.