03154822606
پیام های کوتاه فانتزی

یکی از فانتزیام از بچگی این بوده که
یه بار وقتی اتاقم تمیز و مرتبه مهمون سرزده بیاد

********* پیام های کوتاه فانتزی  *******

 پیام های کوتاه فانتزی

یه فانتزی من اینه که یجا که خیلی شلوغ باشه
گوشیم زنگ بخوره بگم:
اره اره حواستون باشه
زنده میخامش!

 

********* پیام های کوتاه فانتزی  *******

 

فانتزی من اینه که
وقتی یه وسیله ای رو لازم دارم و میخام
خودش بفهمه و پرواز کنه و بیاد توو دستم!
خداییش خیلی باحاله

 

********* پیام های کوتاه فانتزی  *******

 

یکی از فانتزیام اینه
یه زنبور اهلی داشته باشم
هرکسیو خاستم واسم نیش بزنه!
اخ که چه فازی میده

 

********* پیام های کوتاه طنز  *******

 

اهای تویی که فانتزی داری…
اره با خودتم!
مواظب باش بقیه رو تو دود و مه فانتزیای خودت محو نکنی
باتشکر-حراست افق

 

********* پیام های کوتاه فانتزی  *******

 

یکی از فانتزیام اینه که
اتاقم یه برنامه سرچ داشته باشه
لامصب عمر ادم از بین میره بخاد یه چیزی توش پیدا کنه!
از بس منظمم من

 

********* پیام های کوتاه فانتزی  *******

 

یکی از فانتزیام اینه که
برم سرجلسه امتحان
معلم بگه همتون بیستین!
فقط میخاستم درسو یه دور دوره کرده باشین!
بیخیال امتحان