03154822606
پیام های کوتاه درباره امام حسین

حسین، تفسیر بعثت، ترجمان نبوت و معنای امامت است.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  *********

 

پیام های کوتاه درباره امام حسین عاشورا، شراره عشق حق است که بر جان عاشقان حسین فرو می ریزد.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  ********* ای خدا! جوششِ چشمه های عاشورا را در قلب ما جاری کن، و دل های ما را از زلال مهرش سیراب گردان.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  *********عاشورا، تداوم رسالت انسان در پهنه خلقت است.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  ********* هیچ نقطه ای در هویت هستی نیست که از حرکت و شعر و شعور حسینی خالی باشد.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  ********* این شمعِ وجودِ حسین است که محفلِ محرم را پیوسته روشن نگاه می دارد.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  *********محرم، ماه محرم شدن در پیشگاهِ خدا و مَحرم شدن، با حسینیان است.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  ********* حسین، نام آورترین نام و نامدارترین سردار بر چکاد روشنی هاست.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  ********* حسین، تندیس ایمان و عشق الهی است.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  *********محرم، حریم حرم خدا و حرمت سنت حسین(علیه السلام) است.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  *********


حسین(علیه السلام) ، حماسی ترین شاهنامه جهان است.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  ********* حسین(علیه السلام) ، آرزوی جویندگان و آبروی یابندگان است.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  ********* برای شناخت و معرفت حسین(علیه السلام) ، باید از مرزِ تاسوعا و عاشورا گذشت.

 

********* پیام های کوتاه درباره امام حسین ( ع )  *********  • نام حسین(علیه السلام) را مشعل راهمان می کنیم تا در بیراهه های پرپیچ و خم گمراهی، گم نشویم.