03154822606
مقدمه

در این بخش از نکات آموزنده ی سایت زودیاد تکنیک های موفقیت را به اشتراک می گذاریم . نکات مثبتی که اکثر افراد و یا سازمانهای موفق رعایت کردند تا موفق شدند.

صد در صد افراد یا سازمانها دوست دارند در تمام زمینه های زندگی خود موفق باشند و نیز همه قبول دارند برای رسیدن به کامیابی و موفقیت باید تکنیک های موفقیت را ضمن یاد گیری عمل نیز بکنند.

مقدمه تکنیک های موفقیت

بهتر است معانی هر دو کلمه تکنیک و موفقیت را به اختصار توضیح دهیم.

تکنیک : کلمه ای فرانسوی متداول در زبان فارسی امروز است که به معنی فن ، روش ، اصول صنعت یا علم یا هنر و یا حرفه ای به کار برده می شود.

موفقیت : به معنی کامیابی ، توفیق ، دست یابی به آرزو و یا به انجام رساندن کار و رسیدن به هدف مشخص و یا توفیق در کسب دانش است.

 آنچه که مشخص است برای رسیدن به موفقیت در تمام زمینه های زندگی باید در مرحله اول به کار و یا هدف خود علاقه داشت . وقتی شما به کار و هدف خود علاقه داشته باشید، کمتر از کمبودها ، رنجها و خستگی های ناشی از کار خود آزرده خاطر می شوید و  به درستی در طول مسیر رسیدن به هدف خود، احساس خوشحالی می کنید. این احساس خوشحالی باعث می شود تمرکز و بازدهی شما و یا سازمان شما نیز بهتر شود.

آلبرت انیشتن می گوید :اگر می خواهید خوشبخت باشید ، زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به آدمها و اشیاء.

این را به خاطر داشته باشید که :

آدم های معمولی در مرحله امید آرزو مکث می کنند ، اما آدم های موفق با هدف گذاری و برنامه ریزی به آرزوی خود می رسند.

توضیحات بیشتر این مقدمه را می توانید با مطالعه راز کسب و کارهای موفق که در قسمت اخبار سایت زودیاد می باشد را مشاهد کنید.