03154822606
ويژگى‏هاى زبان انسان

زبان انسان براى انتقال مفاهيم , ويژگى‏هاى شناخته شده ی مخصوص به خود را داردكه ما به آنها اشاره مى‏كنيم:

ویژگیهای زبان انسان

1) قدرت جابجايى

نظام ارتباطى انسان ها از خصوصيت جابجايى و انعطاف در تعبير برخوردار است. انسان با توانايى كه دارد نه تنها مى‏تواند مكان هاى نزديك و دور را توصيف كند، بلكه مى‏تواند خصوصيات خيالى يك چيز يا گذشته‏ هاى بسيار دور يا حتى آينده را تخيل كند. انسان مى‏تواند چيزهايى را توصيف كند كه اصلا وجود ندارند و پيدايش آنها محال است.


البته در مسايل خيال انگيز، اين نكته بسيار مهم مطرح است كه علاوه بر به ‏كار بردن واژه‏هايى كه در امور حقيقى به كار مى‏برد، شنونده نيز بايد آن را تصور كند تا امر خيالى مانند يك امر حقيقى تصور شود.

اين خصوصيت جابجايى است كه به بشر اجازه مى‏دهد تا بر خلاف موجودات ديگر، داستان بيافريند، جهان هاى احتمالى آينده را توصيف كند. همه ی اين مسائل به معلومات، شرايط ذهنى و فرهنگى عصر و محيط هاى اجتماعى بستگى دارد كه از طريق زبان آنها را منتقل مى‏كند.

2) قراردادى بودن

يكى ديگر از ويژگي هاى زبان انسان، قراردادى بودن آن است. زبان انسان قراردادى است، به اين معنا كه ميان صورت زبانى و معناى واژه‏ها رابطه ی طبيعى وجود ندارد. اين انسان ها هستند كه الفاظ را براى معانى وضع مى‏كنند. به اين معنا كه ميان صورت ها و الفاظى كه بر آنها دلالت مى‏كند، مناسبتى وجود ندارد. بين لفظ ماشين و هيكل خارجى آن از نظر دلالت رابطه‏اى نيست. اين عمل ميان انسان هاى خاص با توجه به جنبه ی قراردادى بودن آن است که  براى موجود خارجى اصطلاحى برمى‏گزينند.

3) بارورى

يكى ديگر از ويژگى زبان ها، بارورى و فعال بودن در توليد گفته‏هاى جديد است. مسلما هر روز كه مى‏گذرد، واژه‏هاى جديدى بر يك زبان افزوده مى‏شود و قدرت انسان در تعبير از اشيا و خواسته‏ها دقيق تر مى‏گردد و نشانه‏هاى جديدى براى انتقال مفاهيم بلندى همچون مفاهيم فلسفى، عرفانى، حقايق هستى و حالات درونى انسان پديد مى‏آيد. اين حالت‏بارورى و پيدايش روز به روز كلمات جديد، از ويژگي هاى زبان انسان است. هر جامعه و فرهنگى كه از تعالى و خلاقيت‏بيشترى برخوردار باشد، بارورى او در خلق واژگان جديد بيشتر است.

4) انتقال فرهنگى

نشانه‏هاى زبانى با انتقال فرهنگى حاصل مى‏شود. مساله ی زبان، امرى ژنتيك نيست تا از والدين به فرزند به ارث برسد. زبان يك فرهنگ از گويش وران و كسانى كه انسان بسيار با آنان نزديك است از قبيل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند، معلم و اطرافيان به دست مى‏آيد و نشانه‏ها را دريافت مى‏كند. اين نشانه‏ها تابع شرايط خاص مى‏باشد و از آن مبدا  منتقل مى‏شود. مثلا كودكى كه در جزيره العرب متولد شده ، اگر از بدو تولد در انگلستان و در ميان انگليسى زبانان ، پرورش يابد انگليسى سخن مى‏گويد و از آن نشانه‏ها آگاهى دارد، گر چه خصوصيات جسمى را از والدينش به ارث مى‏برد.

5)گسستگى

يكى ديگر از ويژگي هاى زبان، گسستگى است. آواهاى به كار رفته در زبان به طور معنا دارى از يكديگر متمايزند. مثلا تفاوت ميان آواهاى (ب) و (پ) در عمل خيلى زياد نيست، ولى وقتى كه اين آواها در زبان به كار برده مى‏شود، هر كدام كاربرد مخصوص به خود دارد و معناى جداگانه‏اى مى‏دهد. مثل باك و پاك.


هر آوايى در زبان يك واحد مجزا به حساب مى‏آيد و امكان دارد كه زنجيره‏اى از آواها را به طور مداوم توليد كند كه عموما همه آنها شبيه به آواهاى (ب) و (پ) باشند. بيش - پيش، بر - پر، بور - پور، باب - پاپ، برده - پرده، و دههاآوای نزدیک دیگر .

 حال با توجه به اين ويژگي ها درمى‏يابيم كه مساله ی زبان تنها آن واژگانى نيست كه اصطلاحاً لغت قوم گفته مى‏شود، بلكه زبان قوم مجموعه‏اى از كلمات است كه حامل فرهنگ و قراردادها مى‏باشد و ارتباط گفتارى را فراهم مى‏سازد و با به كار بردن آنها مقصودها به ديگران منتقل مى‏شود.{1}

 

علت تفاوت بین زبانهای مردم جهان چیست ؟

 

از مجموع اطلاعات گفته شده در مورد زبان انسان و همچنین دقت در آیه شریفه 13 سوره حجرات قرآن کریم"(ترجمه دکتر الهی قمشه ای ،آیه 13 سوره حجرات قرآن کریم)" ای مردم ، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید ، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند ، همانا خدا کاملا دانا و آگاه است".

علت تفاوت بین زبانهای مردم جهان را می توان اینطور بیان کرد :

خداوند به وسیله ی خلق ابزارهای زبان انسان ، سخن گفتن را به انسان آموخت است . زبان انسان دارای ویژگی های از قبیل قدرت جابه جایی ، قراردادی بودن ، باروری ، انتقال فرهنگ و گسستگی است و همچنین می توان علت تفاوت بین زبان های مردم جهان را نوعی حکمت خداوند دانست چرا که زبان یکی از تفاوت های بین اقوام است تا یکدیگر را بشناسند.

 

زبان دانستن یا زبان نوزادان یکی از نشانه های نظم و انسجام است که خدا  در زبان انسان خلق کرده است .

اخیرا خانمی به نام پريسيلا دانستن با بررسی و مشاهده دقیق نوزادان به این نکنه دست یافته که:بچه ها یا نوزادان با فهرستی از دستور العملهای قابل فهم به دنیا می آیند و در واقع تمام آواهایی که بچه ها به کار می برند بین الملی هستند .به طور مثال وقتی نوازدی با آواری غالب nehگریه می کند ،گرسنه است ،دارد می گوید : من گرسنه هستم. یا وقتی نوازدی با آواری غالب owh گریه می کند و خمیازه می کشد  ؛ خسته است و دارد می گوید : خسته هستم و یا وقتی با صدای غالب eh گریه می کند می گوید باد گلویم را بگیر و... {2}

 

منابع

{1} کتاب «نگاهی به زبان یک بررسی زبانشناختی»، نوشته «جورج یول»، ترجمه «نسرین حیدری».

{2} مستند نوزاد من چه مي گويد؟ محصول: 2008 کانادا و آمریکا از خانم پريسيلا دانستن

 

 

 

 

مالکیت فکری مطالب سایت زود یاد ثبت رسمی شده است .

استفاده از مطالب سایت، برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلا مانع است