03154822606
سخن تهیه کننده زود یاد

بسمه تعالی

از همان ابتدا عامل موفقیت زود یاد را داشتن خلاقیت ، تعهد ، کیفیت و احترام به خواسته های کاربران دانستم , لذا با صبر و حوصله و کمک خانواده و افراد متخصص تلاش شده تا یک اثر ماندگار خلق شود.

به طور حتمی رسیدن به تمامی رویاهایمان در صورتی که اراده کنیم میسر است . بهتر است همین امروز در آرامش کامل آرزوهایمان را بنویسیم و جهت رسیدن به آنها برنامه ریزی کنیم  زیرا تمام اتفاقات خوب در آرامش کامل صورت می گیرد .

پس برای آرامشی که خداوند مهربان هدیه داده ، خدا را سپاسگزارم که توفیق خدمتگزاری با بهره گیری از سرمایه خانواده خوب و دوستان خوب را به اینجانب مرحمت فرمود.

سعید نصیریان نوش آبادی