03154822606
تماس با زود یاد

با ارسال ایمیل به بخش مورد نظر خود می توانید با زود یاد در تماس باشید.

پشتیبانی  : support@zodyad.ir

تبلیغات     : adver@zodyad.ir

در صورت لزوم  تماس تلفنی در ساعات اداری با زود یاد در تماس باشید.

پشتیبانی   :   03154822606

تبلیغات      :    09904568552