03154822606
هرم یادگیری

آیا با هرم یادگیری آشنا هستید؟ آرزو می‌کنید بتوانید سریعتر یاد بگیرید؟درحال یادگیری انگلیسی یا یک مهارت جدید هستید؟ آیا مشکل بزرگ شما سریع یادگرفتن و زمان کمی که در روز داریم هست!

باید به این توجه داشته باشید کلید شتاب در یادگیری فقط اختصاص زمان بیشتر نیست بلکه به حداکثر رساندن اثربخشی حتی در زمان کمی که در اختیار داریم هست.

در پژوهش مشخص شد که یادگیری انسان با توجه به نوع اطلاعات ورودی به ذهن متفاوت هست:

 هرم یادگیری

۵٪ از آنچه که آموزش های کلاسیک یاد می گیریم

۱۰٪ از آنچه که می خوانیم
۲۰٪ از آنچه که می شنویم
۳۰٪ از آنچه می شنویم و می بینیم
۵۰٪ از آنچه که در موردش بحث می کنیم
۷۵٪ از آنچه که با تمرین و تکرار کسب می کنیم
۹۰٪ از آنچه که در موردش به دیگران می آموزیم.

 

کتاب ها، سخرانی ها، فیلم ها و کلاً روش های آموزشی غیر تعاملی در ذهن نمی ماند و ۸۰ تا ۹۵ درصد آنها فراموش می شوند
نکته اینجاست که به جای تمرکز بر حفظ آموزش ها به کمک روش های منفعل باید سعی کنیم از منابع مشارکتی که ثابت شده نتایج موثرتری در بازه زمان کمتری دارند استفاده کنیم.

 

این یعنی همین کاری که زودیاد برای حفظ سریع و آسان لغات انگلیسی به کار برده است.اگر دقت کنید این یعنی همان شعار زودیاد

 (( زود یاد بگیر ، زود یاد بده. ))