03154822606
مديريت دانش

از اواخر دهه 90 به بعد مدیریت دانش به عنوان روشی نوین و تکامل یافته دیگر روش های مدیریتی معرفی گردید. افراد و یا شرکتهای موفق دریافته اند که دانش مهمترین دارایی آنها هست و به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت فردی و یا سازمانی می نگرند چرا که مدیریت دانش، راز موفقیت در قرن 21 است .
در حقیقت مديريت دانش عبارت است از چالش کشف دانايي‌هاي فردي و تبديل آن به يک موضوع اطلاعاتي به نحوي که بتوان آن ‌را در پايگاه‌هاي اطلاعاتي ذخيره کرد، با ديگران مبادله نمود و در فرايند کارهاي روزمره به کار گرفت. مديريت دانش، راهبردها و فرايندهايي هستند که قادرند توليد و جريان دانش را به منظور ايجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتريان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند. 

مدیریت دانش


به عبارت دیگر: مديريت دانش، فرآيندی گسترده است که امر شناسايي، سازماندهي، انتقال و استفاده‌ صحيح از داده های خام، اطلاعات و تجربيات فردی و یا داخلي سازماني را مورد توجه قرار مي‌دهد، راهي است که افراد و یا سازمان‌ها دانش را ايجاد، تسخير، طبقه‌بندي، اصلاح، تسهيم و منتشر مي‌کنند.


به طور حتم، تمام داده‌هاي جمع‌آوري شده قابل تبديل به دانش نبوده و بايستي، ابتدا از طريق پردازش، پالايش و سازماندهي آنها به اطلاعات دست يابيم؛ سپس ، با تکميل اين فرآيند، دانش مورد نظر حاصل مي‌شود. ميزان دانش حاصل شده از مجموعه داده‌هاي در دسترس، خود مي‌تواند نقطه‌ي قوت اين فرآيند باشد.
حال با توجه به تعاريف و مفاهيم فوق مي‌توان هرم دانش را ترسيم کرد. هرم دانش، خود دارای چهار مرتبه است: داده، اطلاعات، دانش و خِرَد.

هرم دانش

 

به منظور درک بهتر مديريت دانش بايد ابتدا به بررسي مفاهيم داده، اطلاعات، دانش و خرد در هرم دانش بپردازيم. عبارات اطلاعات و داده، اغلب به جاي عبارت دانش به کار برده مي‌شود، اما در واقع آنها مفاهيم متفاوتي دارند و درک تفاوت آنها براي انجام يک کار دانش محور بسيار مهم و حياتي است.

داده (Data):

به اعداد، حروف و علائم که جهت درک و فهم مشترک از انسان‌ها یا رایانه سرچشمه می‌گیرند داده می‌گویند. داده‌ها معمولاً از سوی انسان‌ها بصورت حروف، اعداد، علائم و در رایانه به صورت نمادهایی همان رمزهای صفر و یک قراردادی ارائه می‌شوند. نمونه : عدد صد

 

اطلاعات  (Information):

دادهای که موجب درک و فهم لازم و کامل دراین مرحله شده ‌است به عنوان اطلاعات از آن نام می‌برند. نمونه : صد درجه سلسیوس

 

دانش (knowledge) :

دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافته‌ها دربارهٔ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیش‌بینی‌های آزمایش‌شدنی علمدانش‌شناسی، با سه عنصر داده، اطلاعات و دانش سر و کار دارد. به عبارت دیگر، دانش‌شناسی به بحث و بررسی پیرامون دانش و عناصر سازنده آن، یعنی داده و اطلاعات می‌پردازد. نمونه : آب در صد درجه سلسیوس به جوش می آید.

 

خِرَد (wisdom) :

 هنگامی که تجربه ، تحلیل و تفکر فرد یا افراد به دانش اضافه شود خِرَد  را می سازند. نمونه : آب در همه جا در دمای صد درجه سلسیوس به جوش نمیاد چرا که عامل اتفاع از سطح دریا و یا فشار هوا نیز تاثیر گذار است.

آموزش های که ما در تمام دوره ها می بینیم در حال ساختن ظرفیت ما هستند.

آیا ما تنها در دوره های آموزشی ، آموزش می بینیم؟ جواب مشخص است نه ، چرا که ما در طول زندگی تجربه های گوناگونی داریم که به این دانش ما اضافه می شوند یک تحلیل و تفکری هم داریم که در این دانش اضافه می شود.

 

در خیلی از مسائل ما داری خِرَد هستیم و در خیلی از مسائل ما داری خِرَد نیستیم در مسائلی که ما خِرَد را داریم در آن موضوع ما ظرفیت بالاتری نیز برخوردار هستیم.

 

مشخص است عملکرد شما با درک این مطالب بهتر می شود.

 

عوامل کلیدی مدیریت دانش:
عوامل کلیدی مدیریت دانش که هرم دانش بر پایه آن شکل گرفته شامل انسان، فرآیند و تکنولوژی است.

عوامل کلیدی مدیریت دانش
انسان (People)
انسان، اولین عنصر کلیدی نظام مدیریت دانش بوده و از آن جایی که موجودی خردمند بوده و تولید کننده، بهره‌بردار، و کاربر دانش می‌باشد، مهم‌ترین نقش را در مدیریت دانش دارد.
فرآیند (Process) 
دومین عنصر از نظام مدیریت دانش، فرآیند است. چرا که اهداف، ساختار، رویه‌ها، روش‌ها و فرآیند‌هایی که یک سازمان از طریق آن‌ها فعالیت‌های خود را پیش می برد، بر تمامی اجزا و فرآیندهای مدیریت دانش موثراست.
تکنولوژی (Technology) 
عنصر سوم در نظام مدیریت دانش، تکنولوژی است که زمینه و بستر تعامل دو عنصر انسان و فرآیند را فراهم می‌آورد.