03154822606
زود یاد ثبت شد
نویسنده خبر : مدیر سایت    
چهار شنبه 11 اسفند 1395      تعداد بازدید: 916     زبان : فارسی     چاپ     دسته بندی : عمومی    
به اشتراک بگذارید
تاریخ درج خبر : 1395/12/11

زودیاد گواهینامه ثبت دریافت کرد.

زود یاد بعد از طی مراحل قانونی در تاریخ 25/11/1395 با شماره ثبت : 10/2096  در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران ثبت گردید.

از قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار رایانه ای

ماده1- حق نشر عرضه اجرا و حق بهربرداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آونده آن است. نحوه تدوین و ارایه ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود . مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات ، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود.

ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبه کند به کار برد ، در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.

گواهینامه ثبت زودیاد