03154822606
برنامه آموزشی زود یاد تائید فنی گرفت
نویسنده خبر : مدیر سایت    
شنبه 9 بهمن 1395      تعداد بازدید: 835     زبان : فارسی     چاپ     دسته بندی : عمومی    
به اشتراک بگذارید
تاریخ درج خبر : 1395/11/9

برنامه آموزشی زود یاد گواهی تائید فنی نرم افزار گرفت.

برنامه آموزشی زود یاد پس از طی مراحل قانونی موفق به دریافت گواهی تائید فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

 

خواستن توانستن است.

 

تائید فنی زود یاد